πλαστική ποδιών

Εμφυτεύματα στις γάμπες
Εμφυτεύματα στις γάμπες

Εμφυτεύματα στις γάμπες

Περιγραφή Τα εμφυτεύματα στις γάμπες αυξάνουν το μέγεθος και ανασχηματίζουν τους μύες της περιοχής. Οι περισσότεροι ασθενείς, επιλέγουν τη συγκεκριμένη επέμβαση, για λόγους ανατομίας και κυρίως ισορροπίας, ενώ κάποιοι άλλοι επιλέγουν αύξηση, με σκοπό να διορθώσουν τυχόν δυσμορφίες, που έχουν…