μαλλιά

Εμφύτευση μαλλιών
Εμφύτευση μαλλιών

Εμφύτευση μαλλιών

Εξαιτίας της ανάπτυξης νέων τεχνικών στην εμφύτευση μαλλιών, το ενδιαφέρον για αυτού του είδους τις επεμβάσεις έχει αυξηθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία. Κατανόηση της επέμβασης Η πιο συνηθισμένη επέμβαση εμφύτευσης μαλλιών, απαιτεί την αφαίρεση και χρησιμοποίηση ενός τμήματος από το…