λίπος

Κοιλιοπλαστική
Κοιλιοπλαστική

Κοιλιοπλαστική

Περιγραφή Η κοιλιοπλαστική είναι μια χειρουργική επέμβαση, που προσφέρει επίπεδη κοιλιά, αφαιρώντας περιττό δέρμα(το οποίο μπορεί να έχει δημιουργηθεί από κάποια λιποαναρρόφηση) και περιττό λίπος, επιτυγχάνοντας παράλληλα σύσφιγξη των μυών της κοιλιάς. Διάρκεια Η κοιλιοπλαστική, σαν επέμβαση, μπορεί να διαρκέσει…