κοσμητική ιατρική

Ωτοπλαστική: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Ωτοπλαστική: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ωτοπλαστική: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τι είναι; Η πλαστική επέμβαση των αυτιών, γνωστή και ως ωτοπλαστική, μπορεί να βελτιώσει το σχήμα, τη θέση και τις αναλογίες του αυτιού. Η ωτοπλαστική μπορεί να διορθώσει ένα ελλάτωμα στη δομή του αυτιού, το οποίο υπάρχει εκ γενετής και…