ανδρες

Κάνουν οι άνδρες αισθητικές επεμβάσεις;
Κάνουν οι άνδρες αισθητικές επεμβάσεις;

Κάνουν οι άνδρες αισθητικές επεμβάσεις;

Αν και η πλειονότητα των αισθητικών επεμβάσεων γίνονται από γυναίκες, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των ανδρών που επιλέγουν να κάνουν κάποια επέμβαση που αφορά την αισθητική χειρουργική.