Πως επιδρά στην ψυχολογία του ατόμου μία πλαστική επέμβαση;

Σε μία μακροχρόνια μελέτη, ο Dr. Jürgen Margraf, Alexander von Humboldt, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας στο RUB, ερεύνησε τις ψυχολογικές επιπτώσεις της πλαστικής χειρουργικής για περίπου 550 ασθενείς, σε συνεργασία με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας. Οι ασθενείς έδειξαν μεγαλύτερη απόλαυση για την ζωή τους, ικανοποίηση και αυτοεκτίμηση, μετά την αισθητική χειρουργική επέμβαση.

Ο σκοπός της έρευνας

Οι ερευνητές εξέτασαν εάν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε πλαστική χειρουργική έχουν διαφορές από τους άλλους ανθρώπους, τι στόχους είχαν θέσει πριν υποβληθούν σε πλαστική επέμβαση και τι πέτυχαν μετά μετά από αυτή. Οι ερευνητές σύγκριναν 544 άτομα που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά σε πλαστική επέμβαση με 2 άλλες ομάδες: Η μία ομάδα αποτελούνταν από 264 άτομα τα οποία ήθελαν στο παρελθόν να κάνουν πλαστική επέμβαση αλλά έπειτα αλλάξαν γνώμη, και η άλλη ομάδα αποτελούνταν από 1000 άτομα που δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για μιά πλαστική επέμβαση.

Η επιθυμία για ομορφότερη εμφάνιση, συνήθως εμφανίζεται σε νεότερα άτομα με ελαφρώς άνω του μέσου όρου ειδοδήματος. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 87% όλων των ασθενών που επιλέγουν για την αισθητική χειρουργική.

Γενικά, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων που μελετήθηκαν όσον αφορά την ψυχική υγεία και την ικανοποίηση από την ζωή.

Οι περισσότεροι ασθενείς δεν περιμένουν το «θαύμα» από μία πλαστική επέμβαση

Χρησιμοποιώντας ένα ψυχολογικό εργαλείο, το λεγόμενο “Κλιμάκωση Επίτευξης Στόχων», οι ερευνητές εξέτασαν ποιοι είναι οι στόχοι που ήθελαν οι ασθενείς να επιτευχθούν, μετά από την πλαστική επέμβαση. Σε αυτό το εργαλείο, προσθέσανε 2 σαφώς μη ρεαλιστικούς στόχους: «Όλα τα προβλήματα μου θα λυθούν» και «Θα είναι ένα εντελώς νέο πρόσωπο»  και εκεί, μόνο το 12% των ερωτηθέντων είχε αυτούς τους στόχους. Οι υπόλοιποι ασθενείς απάντησαν στο σύνολο πιο ρεαλιστικά, εκφράζοντας επιθυμίες όπως: «να νιώσω καλύτερα», «να εξαλείψω τις κηλίδες» και «να αποκτήσω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Πως επιδρά μακροπρόθεσμα η πλαστική επέμβαση στην ψυχολογία

Οι ψυχολόγοι εξέτασαν τους ασθενείς πριν από την πλαστική επέμβαση, καθώς και τρεις, έξι και δώδεκα μήνες μετά. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι έχουν επιτύχει επιθυμητό στόχο τους, και είναι ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της επέμβασης σε μακροπρόθεσμη βάση.

Σε σύγκριση με όσους είχαν επιλέξει να μην προχωρήσουν σε πλαστική χειρουργική, όσοι τελικά έκανα πλαστική επέμβαση ένιωθαν πιο υγιής, είχαν λιγότερο άγχος, είχαν αναπτύξει περισσότερο αυτοσεβασμο, ένιωθαν καλά με το σώμα τους και ένιωθαν περισότερο ελκυστικοί. Έτσι, οι ερευνητές θεώρησαν μεγάλο το ποσοστό επιτυχίας της πλαστικής επέμβασης από άποψη ψυχολογικών χαρακτηριστικών.

Leave a Reply