Τι είναι η αναδόμηση στήθους;

Η αναδόμηση στήθους επιτυγχάνεται μέσω πολλών τεχνικών πλαστικής χειρουργικής, με σκοπό να επαναφέρει το στήθος σε φυσιολογικά επίπεδα σχήματος, μεγέθους και εμφάνισης, με τη χρήση μαστεκτομής.1309-skinny-girl-breast-implant-incisions-marker

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της αναδόμησης αυτής ποικίλουν:

  • Ένα αναδομημένο στήθος δε θα έχει την ίδια αίσθηση και αφή, με την προηγούμενη μορφή του.
  • Στην περίπτωση της αναδόμησης και της μαστεκτομής, οι γραμμές της τομής παραμένουν ορατές.
  • Συγκεκριμένες χειρουργικές τεχνικές μπορεί να αφήσουν ορατές γραμμές τομής στο σημείο «δανεισμού», το οποίο συνήθως βρίσκεται σε λιγότερο εκτεθειμένες περιοχές, όπως η πλάτη ή τα οπίσθια.

Σημείωση σχετικά με τη συμμετρία: Αν μόνο το ένα στήθος αντιμετωπίζει πρόβλημα, μπορεί να γίνει μεμονομένη επέμβαση αναδόμησης. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να γίνει παρέμβαση και στο άλλο στήθος, όπως ανόρθωση, μείωση ή προσανατολισμό, με σκοπό την επίτευξη της απαραίτητης συμμετρίας.

Leave a Reply