Μείωση στήθους

Η μείωση στήθους αποσκοπεί στη μείωση του όγκου των μαστών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ανόρθωσή τους.

Τις περισσότερες φορές, ο λόγος που μία γυναίκα ζητά τη μείωση στήθους, είναι ο αισθητικός. Όμως είναι αρκετές οι φορές που η μείωση στήθους είναι αναγκαία για λόγους υγείας. Για παράδειγμα, μία γυναίκα, που έχει πολύ μεγάλους μαστούς, μπορεί να παρουσιάσει αλλοιώσεις στη σπονδυλική στήλη λόγω του βάρους.
Επίσης, οι μεγάλοι μαστοί είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν για πιθανότητα καρκίνου του μαστού. Πολύ πιο δύσκολα ψηλαφόνται, αλλά και η μαστογραφία έχει μειωμένη διαγνωστική αξία. Η μαστογραφία πριν τη επέμβαση είναι χρήσιμη για να αποφευχθεί η πιθανότητα προϋπάρχοντος όγκου.

d05b59e799b0d67dc2492a6575a90e7d

Συχνοί λόγοι για μείωση στήθους

Οι γυναίκες που έχουν λόγο να κάνουν την επέμβαση αυτή είναι αυτές που έχουν:

1.    Μαστούς που είναι πολύ ογκώδεις σε αναλογία με το υπόλοιπο σώμα και επομένως αποτελούν αισθητικό πρόβλημα.
2.    Μαστοί ογκώδεις σε τέτοιο βαθμό που να προκαλούν πόνους στην πλάτη ή στον αυχένα.
3.    Μαστούς που αυξήθηκαν σε όγκο μετά από εγκυμοσύνη σε βαθμό που να μην είναι επιθυμητοί.
4.    Μαστούς που έχουν διαφορετικό μέγεθος μεταξύ τους, όπου επιθυμητή είναι η επίτευξη κάποιας συμμετρίας με την αφαίρεση αδένα στον ένα μαστό ή την προσθήκη όγκου στον άλλο.
5.    Αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και δυσκολία ελέγχου για το λόγο αυτό.

Μια γυναίκα που πρόκειται να κάνει τη διαδικασία, εάν είναι υπέρβαρη και σκέφτεται να χάσει κιλά, καλό είναι να τα χάσει πριν την επέμβαση. Εάν ούτως ή άλλως, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, τα κιλά δεν έχουν χαθεί και δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον, τότε η επέμβαση μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του σωματικού βάρους του ατόμου.

Διαδικασία
Καλό είναι όταν γίνει η μείωση στήθους, η γυναίκα να μην βρίσκεται στο χρονικό διάστημα τριών ημερών πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου της. Αυτό διότι κατά τη διάρκεια της περιόδου η πηκτικότητα του αίματος είναι μειωμένη, η ευαισθησία στον πόνο είναι αυξημένη και ο μαστός πιθανόν να είναι πιο διογκωμένος από το κανονικό. Επίσης, δέκα μέρες πριν την επέμβαση δεν θα πρέπει να έχει γίνει κατανάλωση ασπιρίνης και δύο μέρες πριν, κατανάλωση αλκοόλ.

Αρχικά, γίνεται αφαίρεση της περίσσιας του δέρματος, που έχει δημιουργηθεί. Ακόμη, αφαιρείται ο όγκος του αδένα, ανάλογα με το αποτέλεσμα, που επιθυμεί ο ασθενής. Στη συνέχεια, η θηλή μεταφέρεται σε υψηλότερη θέση και ο αδένας στηρίζεται σε νέα, πιο ανορθωμένη θέση. Τέλος, πραγματοποιούνται ράμματα σε όλες τις τομές, που έχουν γίνει.

Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να τοποθετηθούν κάποια μικρά σωληνάκια, για λίγες μέρες, τα οποία ονομάζονται παροχετεύσεις και χρησιμεύουν για την αποφυγή δημιουργίας αιματώματος.
Η μείωση στήθους δεν προϋποθέτει χρήση ενθεμάτων σιλικόνης, όπως νομίζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά απλώς και μόνο αφαίρεση και ανακατανομή του όγκου.

Μετά τη μείωση στήθους

Συνήθως χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράμματα κι επομένως δεν απαιτείται η αφαίρεσή τους. Η ασθενής μπορεί να αποχωρήσει εντός 24 ωρών.

Επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μετά από 4-6 ημέρες, εάν πρόκειται για εργασία γραφείου. Εάν πρόκειται για βαρύτερες χειρονακτικές εργασίες, μπορεί να χρειαστούν περίπου 2 εβδομάδες.
Μετά τη μείωση στήθους, ο μαστός παρουσιάζει οίδημα (πρήξιμο) κι επομένως χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να πάρει το τελικό του σχήμα. Μετά από ένα μήνα ήδη το σχήμα είναι αρκετά καλό, αλλά την τελική του μορφή ο μαστός θα την έχει μετά από 6 μήνες.

Πιθανές παρενέργειες, μετά τη μείωση στήθους, είναι το πρήξιμο, το μελάνιασμα και η αιμορραγία. Όλες οι παρενέργειες εμφανίζονται σε μικρό βαθμό και μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ εύκολα.

Από τη στιγμή που έχει αφαιρεθεί μόνο ένα μέρος του αδένα, ο θηλασμός είναι εφικτός, εφόσον βέβαια ήταν εφικτός και πριν την επέμβαση.

Η μείωση στήθους λειτουργεί ευεργετικά και όσον αφορά στην υγεία του ατόμου, διότι μειώνοντας τον όγκο του μαστού, μειώνονται αντίστοιχα οι πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού.

Τα αποτελέσματα έχουν μεγάλη διάρκεια, εφόσον δεν υπάρξει απότομη αύξηση του όγκου των μαστών (αύξηση βάρους ή εγκυμοσύνη).

Leave a Reply